W mocy Ducha Pan prowadzi nas od przyrzeczeń chrzcielnych do przyrzeczeń i ślubów zakonnych. W mocy Ducha wiedzie nas drogą czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W mocy Ducha daje nam udział w swej misji kapłańskiej, królewskiej i prorockiej. W mocy Ducha pozwala naśladować swe życie i stawać się Znakiem dla świata.

Hasło tegorocznego roku duszpasterskiego przypomina nam konsekrowanym, że jesteśmy w stanie udźwignąć ogrom tego daru jedynie w mocy i mocą Ducha.

Życzymy i modlimy się za przyczyną Maryi, Oblubienicy Ducha, by każdy i każda z nas był coraz bardziej uległy natchnieniom Pocieszyciela, byśmy otwierali się na Jego moc i czerpali z niej dla siebie i dla Braci. Niech tchnienie Ducha odnawia w nas obraz Jezusa, byśmy promienieli Jego pięknem i urzekali współczesny świat Bogiem.

Złączone w dziękczynieniu za łaskę powołania

Mniszki Kamedułki z Tyszowiec